My Picture Dictionary 2017 – wyniki

WYNIKI

IV MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO – JĘZYKOWEGO

„My Picture Dictionary

ORGANIZATOR:

mgr Justyna Hajduk

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach

Do konkursu zgłoszono 150 prac plastycznych z 21 placówek oświatowych:

Szkoła Podstawowa nr 5 w Chełmie (5prac)

Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie (3 prace)

Gminny Zespół Szkół w Dołhobyczowie ( 5 prac)

Szkoła Podstawowa w Dziekanowie (5 prac)

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu (10prac)

Szkoła Podstawowa w Nieledwi ( 10 prac)

Szkoła Podstawowa w Płonce ( 6prac)

Szkoła Podstawowa w Rakołupach (6 prac)

Zespół Szkół w Sawinie (10 prac)

Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu (10 prac)

Zespół Szkół w Stawie ( 2 prace)

Zespół Szkół w Strachosławiu ( 4prace)

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Teratynie (7 prac)

Szkoła Podstawowa im. Stefana Wyszyńskiego w Terebiniu (2 prace)

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Trzeszczanach (10 prac)

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach (10 prac)

Szkoła Podstawowa w Werbkowicach (7 prac)

Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii (10 prac)

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zamościu (5prac)

Szkoła Podstawowa nr 8 w Zamościu ( 10 prac)

Szkoła Podstawowa w Żmudzi (10 prac)

Dnia 27 lutego 2017 roku jury w składzie:

Anna Goszczyńska- nauczyciel j. angielskiego w Szkole Podstawowej w Teratynie

Małgorzata Olszewka- nauczyciel j. angielskiego w Szkole Podstawowej w Żmudzi

Justyna Hajduk – nauczyciel j. angielskiego w Szkole Podstawowej w Uchaniach dokonało oceny nadesłanych prac.

Przy wyborze laureatów jury brało pod uwagę następujące kryteria: poprawność zapisu słów (w klasach IV-VI i zdań),odpowiednia liczba słów, zgodność słów z wybranym tematem, w klasach IV – VI porządek alfabetyczny, ilustracja zgodna ze słowem, wkład pracy, kreatywność oraz ogólne wrażenie artystyczne.

Nagrody i wyróżnienia zostały przyznane w następujących kategoriach wiekowych:


Kl. I-III

I miejsce:

Jagoda Kurzępa Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Kolonii

Martyna Hajduk Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach

Łukasz Tkaczyk Szkoła Podstawowa w Żmudzi

II miejsce:

Kacper Siry Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie

III miejsce

Natalia Kędzierawska Zespół Szkół w Sawinie

Urszula Kowalczuk Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu

Marta Brzozowiec Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu

Mateusz Kołtun Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii

Maja Kowalczuk Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii

Anita Rosińska Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach

Wyróżnienie:

Hanna Artamonow Szkoła Podstawowa nr 5 w Chełmie

Karolina Janda Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Futy w Dziekanowie

Martyna Mazurek Zespół Szkół w Strachosławiu

Natalia Borys Zespół Szkół w Stawie

Rafała Drozdowski Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu

Aleksandra Kowalczuk Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii

Helena Jasiuk Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii

Oskar Kulik Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zamościu

Julia Majdanik Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zamościu

Amelia Kotulska Szkoła Podstawowa nr 8 w Zamościu

Jakub Poździk Szkoła Podstawowa nr 8 w Zamościu

Kinga Niemczyk Szkoła Podstawowa w Żmudzi

KInga Bubeła Szkoła Podstawowa w Żmudzi

Jakub Koman Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Teratynie

Anna Mociak Szkoła Podstawowa w Werbkowicach

Amelia Ćwiklińska Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach


kl. IV – VI

I miejsce

Patrycja Powaga Zespół szkół w Sawinie

Wiktor Jasiuk Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii

Katarzyna Głowacka Szkoła Podstawowa w Żmudzi

Anna Kwiecińska Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach

II miejsce

Alicja Pasieka Szkoła Podstawowa w Nieledwi

Wiktoria Kawka Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach

III miejsce

Hanna Błaszczuk Zespół Szkół w Sawinie

Weronika Hołub Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu

Alan Cieślik Szkoła Podstawowa w Żmudzi

Katarzyna Szcząchor Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zamościu

Julia Binecka Szkoła Podstawowa im. Stefana Wyszyńskiego w Terebiniu


Wyróżnienie:

Aleksandra Kozyrska Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Kolonii

Oskar Huczek Gminny Zespół Szkół w Dołhobyczowie

Natalia Kozioł Szkoła Podstawowa w Nieledwi

Anna Prystupa Szkoła Podstawowa w Nieledwi

Monika Rymarz Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Teratynie

Magdalena Semeniuk Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Teratynie

Aleksandra Zinkiewicz Szkoła Podstawowa w Rakołupach

Wiktoria Ciucka Szkoła Podstawowa w Werbkowicach

Zuzana Bisko Zespół Szkół w Sawinie

Julia Kruk Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Trzeszczanach

Kinga Rosińska Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach

Martyna Starzewska Szkoła Podstawowa w Płonce

Roksana Słaby Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu