ZAJĘCIA WARSZTATOWE METODĄ WERONIKI SHERBORNE

W dniach 31.01. i 03.02.2017r. odbyły się zajęcia warsztatowe dla uczniów i ich rodziców z oddziału 6-latków i z klas I-III prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Zajęcia te przeprowadziła pani Małgorzata Barańska – pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Hrubieszowie. W trakcie zajęć dzieci uczestniczyły w zabawach rozwijających świadomość własnego ciała, budowały poczucie siły, przełamywały własne słabości, uczyły się nawiązywać prawidłowe relacje z opiekunami oraz współpracować w grupie. Okazuje się, że takie wspólne ćwiczenia są bardzo przyjemne pobudzają dziecko do współpracy, pomagają w utrwalaniu schematów ciała. Przede wszystkim jednak pozwalają dziecku odczuwać prawdziwą radość z bycia razem z mamą czy tatą w szkole. Zaangażowanie rodziców i dzieci podczas zabaw sprawiło, że przebiegały one w atmosferze pełnej zaufania i radości. Wspólne zajęcia można zaliczyć do szczególnie udanych.

Pedagog szkolny Marta Tryniecka