Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

      Brak komentarzy do Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

W dniu 21 czerwca społeczność naszej szkoły wzięła udział we Mszy Świętej celebrowanej przez ks. kanonika Kazimierza Stelmaszczuka z okazji zakończenia roku szkolnego 2015/2016. Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się w szkole w dniu 24 czerwca. Uczniowie klasy szóstej zaprezentowali montaż słowno – muzyczny przygotowany przez wychowawcę Pana Zbigniewa Budzyńskiego. Szóstoklasiści wręczyli również kwiaty nauczycielom i pracownikom naszej szkoły. Następnym punktem było przemówienie Dyrektora naszej szkoły Pana Piotra Zdrojko oraz wręczenie uczniom klasy szóstej nagród za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Rodzice uczniów wyróżniających się otrzymali listy gratulacyjne. Następnie Pan Dyrektor wręczył dyplomu oraz upominki uczniom klasy szóstej, którzy brali udział w różnego rodzaju zawodach sportowych. Uczniowie klasy piątej pożegnali swoich starszych kolegów wierszami oraz słodkim poczęstunkiem, życząc im powodzenia w nowej szkole.