Konkurs matematyczny „Omnibus 2014”

      Brak komentarzy do Konkurs matematyczny „Omnibus 2014”

W dniu 18 czerwca 2014r. odbył się międzyszkolny konkurs matematyczny „Omnibus 2014”. W konkursie wzięło udział 13 uczniów klas II i III z dwóch szkół podstawowych z terenu Gminy Uchanie: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Uchaniach oraz Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Teratynie.

Konkurs przebiegał zgodnie z regulaminem. Uczniowie rozwiązywali zadania dostosowane do wiadomości szkolnych, ale wymagające logicznego myślenia. Pracowali wytrwale z wielkim zaangażowaniem. Nad przebiegiem konkursu czuwali nauczyciele : p. B. Serafin, J. Otachel, T. Szokało.

Laureatami zostali uczniowie:

klasa II

II miejsce – Kinga Kasperkiewicz – SP Uchanie

II miejsce – Damian Nowak – SP Teratyn

III miejsce – Eryk Toporowski – SP Uchanie

klasa III

I miejsce i tytuł Omnibusa 2014 otrzymały:

Klaudia Puczkowska – SP Uchanie

Klaudia Kusz – SP Uchanie

II miejsce – Karolina Kusiak – SP Teratyn

III miejsce – Sylwia Lesiuk – SP Uchanie

III miejsce – Patryk Boczkowski – SP Teratyn

Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom a zwycięzcy puchar „Omnibusa” oraz gry planszowe. Po intensywnej pracy umysłowej uczestnicy udali się na poczęstunek ufundowany przez Sklepik Szkolny.

Gratulujemy zwycięzcom a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział

i życzymy sukcesów w dalszej karierze szkolnej.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku szkolnym.

Organizatorzy.

Tekst opracowała:

Beata Serafin

Konkurs matematyczny Omnibus 2014