VII Rocznica Nadania Imienia naszej szkole

Dnia 18 maja 2014r o godzinie 900 w kościele parafialnym w Uchaniach rozpoczęła się Msza Święta jako dziękczynienie za kanonizację Jana Pawła II oraz w intencji społeczności naszej szkoły z okazji VII rocznicy nadania imienia Papieża Jana Pawła II. Przed mszą świętą krótki montaż słowno – muzyczny przedstawili uczniowie naszej szkoły. Mszę świętą celebrował ksiądz kanonik Kazimierz Stelmaszczuk. Na Mszę świętą przybyli również nauczyciele i uczniowie wraz z Pocztem Sztandarowym z Gimnazjum im. ks. St. Staszica w Uchaniach z siedzibą w Jarosławcu. Uroczysta Akademia z montażem słowno – muzycznym w naszej szkole 19 maja 2014r.

VII Rocznica Nadania Imienia

VII Rocznica Nadania Imienia

VII Rocznica Nadania Imienia

VII Rocznica Nadania Imienia

VII Rocznica Nadania Imienia