Konkurs plastyczno – językowy

      Brak komentarzy do Konkurs plastyczno – językowy

konkurs

PROTOKÓŁ

I MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO – JĘZYKOWEGO

„My Picture Dictionary”

ORGANIZATOR:

mgr Justyna Hajduk

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach

Do konkursu zgłoszono 166 prac plastycznych z następujących placówek oświatowych:

Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły w Horodle (7 prac)

Zespół Szkół w Sawinie (19 prac)

Zespół Szkół Publicznych im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii (33 prace)

Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Sikorskiego w Rakołupach (5 prac)

Samorządowy Zespół Szkół w Mirczu (10 prac)

Szkoła Podstawowa nr 4 w Chełmie (15 prac)

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu (13 prac)

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi (6 prac)

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Trzeszczanach (4 prace)

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym (11 prac)

Szkoła Podstawowa w Bukowie Wielkiej (9 prac)

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Teratynie (8 prac)

Szkoła Podstawowa w Żmudzi (8 prac)

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach (18 prac)

Dnia 17 kwietnia 2014 roku jury w składzie:

mgr Ewelina Sobipan –nauczycielka języka angielskiego w Zespole Szkół STO na Bemowie, Warszawa

mgr Katarzyna Blicharz – nauczycielka edukacji przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Uchaniach

mgr Justyna Hajduk – nauczycielka języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Uchaniach

dokonało oceny nadesłanych prac.

Ponad połowa prac została odrzucona z powodu dużej ilości błędów, niezgodności formatu, niewystarczającej liczby słówek.

Przy wyborze laureatów jury brało pod uwagę następujące kryteria: poprawność zapisu słów (w klasach IV-VI i zdań),odpowiednia liczba słów, zgodność słów z wybranym tematem, w klasach IV – VI porządek alfabetyczny, ilustracja zgodna ze słowem, wkład pracy, kreatywność oraz ogólne wrażenie artystyczne.

Nagrody i wyróżnienia zostały przyznane w następujących kategoriach wiekowych:

KATEGORIA KLAS I -III

I miejsce: Zofia Nowakowska; SP nr 4 w Chełmie

Kinga Dorosz ; SP nr 4 Chełm

II miejsce: Aleksandra Kowalik; SP nr 4 Chełm

III miejsce: Anna Kwiecińska, SP im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach

Kuba Jędruszak ; SP im. Mikołaja Reja w Rejowcu

Jakub Kubik; SP im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym

Oliwia Grochowska; SP im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym

WYRÓŻNIENIA:

Kinga Rosińska; SP im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach

Patrycja Zielińska; ZSP im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii

Mikołaj Tomala; ZSP im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii

Anastazja Romańczuk; ZSP im. T. Kościuszki w Wojsławicach

Kolonii

KATEGORIA KLAS IV – VI

I miejsce: Korneliusz Sobczuk; SP w Żmudzi

Marta Jacyna; ZSP im. T. Kościuszki w Wojsławicach

Kolonii

II miejsce : Milena Micek; SP im. C. K. Norwida w Trzeszczanach

Kinga Kornas; Samorządowy Zespół Szkół w Mirczu

Natalia Chwała; SP im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach

III miejsce: Jagoda Florek; ZSP im. T. Kościuszki w Wojsławicach

Kolonii

WYRÓŻNIENIA:

Hubert Marczuk; SP im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym

Agnieszka Pakuła; Samorządowy Zespół Szkół w Mirczu

Dziękujemy za udział w konkursie, gratulujemy laureatom

oraz ich opiekunom

i zapraszamy do kolejnej edycji konkursu za rok.

Odbiór nagród i dyplomów możliwy będzie w siedzibie Organizatora

przy ul. Szkolnej 13 , 22-510 Uchanie. O terminie rozdania nagród poinformujemy mailowo lub telefonicznie.

Dziękujemy sponsorom nagród, wydawnictwu Pearson i Oxford.