Akcja Bezpieczne Wakacje 2013

      Brak komentarzy do Akcja Bezpieczne Wakacje 2013

Bezpieczne Wakacje 2013

Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje 2013. Celem nadrzędnym akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. Akcja trwa od 1 czerwca do 30 września 2013r. W tym czasie uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pedagoga szkolnego, które są przygotowane na podstawie scenariuszy akcji, a także angażują się w konkurs plastyczny Moje Bezpieczne Wakacje 2013.

Akcja jest pozytywnym przedsięwzięciem, gdyż kwestia bezpieczeństwa to jedno z ważniejszych zagadnień, które dziecko powinno opanować w jak najmłodszym wieku.

Pedagog szkolny

Marta Tryniecka