SZKOLNY TYDZIEŃ ZDROWIA

      Brak komentarzy do SZKOLNY TYDZIEŃ ZDROWIA

W dniach od 08-12.04.2013 roku odbyła się w naszej szkole impreza integracyjna promująca zdrowie – Szkolny.Tydzień Zdrowia przygotowany przez p. Beatę Serafin wychowawcę kl. I. W tym roku przebiegała pod hasłem „Zdrowe bicie serca”.

Wzięły w niej udział wszystkie klasy edukacji wczesnoszkolnej wraz ze swoimi wychowawcami. Celem imprezy była popularyzacja zagadnień zdrowotnych, trwała zmiana nawyków żywieniowych i zahamowanie epidemii bezruchu wśród uczniów.

W pierwszym dniu przeprowadzono konkursy wiedzy (kalambury, zagadki, quizy).

We wtorek uczniowie doskonalili sprawność ruchową zmagając się w różnych konkurencjach sportowych:

W środę odbyła się pogadanka z gościem honorowym p. E. Zapora – pielęgniarką szkolną na temat „Czy wiesz co jesz?”. Na zakończenie dnia uczniowie wykonali plakaty promujące zdrowie, które zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym.