„Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”

W ramach konkursu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” dnia 5 lutego 2013 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielem KRUS-u w Hrubieszowie. Film i pogadankę z zakresu bezpieczeństwa na wsi poprowadził Pan Jacek Mielniczuk. Podczas pogadanki prowadzący omówił przyczyny wypadków z udziałem dzieci i sposoby eliminowania zagrożeń podczas prac w gospodarstwie. Na zakończenie spotkania uczestnicy otrzymali kalendarz popularyzujący zasady bhp w rolnictwie.

Zdjęcia ze spotkania w galerii – zapraszamy.