Sprawdzian szóstoklasisty 2012

      Brak komentarzy do Sprawdzian szóstoklasisty 2012

Jutro uczniowie klasy szóstej naszej szkoły oraz klas szóstych wszystkich szkół w naszym kraju przystąpią do sprawdzianu szóstoklasisty, który jest pierwszym ważnym testem sprawdzającym wiedzę przed ukończeniem szkoły podstawowej i początkiem następnego etapu edukacyjnego – czyli gimnazjum. Wszystkim szóstoklasistom a w szczególności naszym uczniom życzymy jak najlepszych wyników – POWODZENIA JUTRO!!!