Pierwszy Dzień Wiosny

      Brak komentarzy do Pierwszy Dzień Wiosny

21 marca 2011r. obchodziliśmy Pierwszy Dzień Wiosny. Podczas całego dnia uczniowie uczestniczyli w różnych zabawach.

Świętowanie rozpoczęło się od przemarszu z marzanną. Uczniowie wraz z nauczycielami przeszli ulicami Uchań, niosąc marzannę i skandując hasła żegnające zimę i witające wiosnę. Kiedy wszyscy dotarli do pobliskiej rzeczki, zima została pożegnana wrzuceniem kukły do wody. Po powrocie do szkoły wszyscy zeszli do sali gimnastycznej, gdzie wzięli udział w przygotowanych zabawach.

Zaczęto od zabawy „Teraz bije 13!”. Polegała ona na wsłuchiwaniu się w czytany tekst i szybkim reagowaniu. Dzieci na odpowiednie hasło miały obiegać swoje krzesełka.

Następnie był quiz z wiedzy. Zarówno uczniowie z klas młodszych, jak i starszych musieli wykazać się wiedzą z różnych dziedzin.

Kolejne zabawy były głównie zabawami sprawnościowymi :

Zręczny kelner – podczas tej zabawy uczestnicy mieli przenieść tacę, a na niej kubeczek napełniony wodą. Zwyciężyła ta drużyna, która nie tylko pierwsza wykonała zadanie, ale i rozlała mniej wody.

Wyścigi zwierząt – uczniowie biorący udział w zabawie mieli pokonać pewien dystans naśladując ruchy zwierząt: kangura, żyrafy, flaminga i żaby.

Gorące stopy – zadaniem uczestników było w taki sposób ułożyć gazety, aby nie stawać na podłodze poruszając się do przodu.

Łamańce językowe – uczniowie musieli odczytać zdania z trudnościami językowymi, typu: „Czy się Czesi cieszą, gdy się Czesio czesze?”.

Biegi z piłeczkami – zadaniem uczestników było przeniesienie piłeczki ping – pongowej na łyżce w ten sposób, aby nie spadła.

Wyścigi gąsienic – uczniowie mieli przebiec pewien dystans trzymając swego poprzednika w talii. Trudność polegała na tym, żeby taki wąż się nie rozerwał.

Wyścigi w workach – zabawa polegała na „doskakaniu” w worku do wyznaczonego punktu, powrót do drużyny i przekazanie worka następnej osobie.

Afrykańskie wyścigi – zadaniem uczestników było przeniesienie kółka na głowie tak, aby nie spadło. Liczyła się tu szybkość i zręczność.

Rymowanie – uczniowie z poszczególnych drużyn mieli ułożyć rymy do słów, które dostały poszczególne zespoły.

Oto wyniki:

Wyniki klas I - III

Wyniki klas IV - VI