Projekt-SMAKI MOJEGO REGIONU

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach realizują projekt „SMAKI MOJEGO REGIONU. Zadania ujęte w planie realizacji przewidują kształcenie kompetencji kluczowych, to jest rozumienie i tworzenie informacji oraz wykorzystywanie technologii cyfrowych.

W projekcie biorą udział uczniowie wszystkich etapów edukacyjnych włącznie z oddziałami przedszkolnymi, którzy pracują pod kierunkiem nauczycieli i wychowawców.

Głównym celem jest rozwijanie u uczniów umiejętności tworzenia i wykorzystania informacji oraz kształcenie postawy kreatywności i inicjatywności. Uczniowie staną się inicjatorami co najmniej jednego/dwóch przedsięwzięć podnoszących kompetencje kreatywności i inicjatywności oraz podniosą umiejętność tworzenia i wykorzystania informacji w praktyce, nauczyciele poznają i zastosują nowatorskie metody pracy z uczniami.

Projekt zakłada nawiązanie współpracy z Gminnymi Kołami Gospodyń Wiejskich, wspólne tworzenie regionalnej książki kucharskiej z wykorzystaniem programu CANVA oraz pokoleniową wymianę umiejętności i doświadczeń.

Osoby i instytucje wspierające projekt to: Dyrektor, nauczyciele, uczniowie, rodzice, Koła Gospodyń Wiejskich, Gminny Ośrodek Kultury, biblioteka szkolna.

Uroczyste podsumowanie projektu odbędzie się w czerwcu.

Marta Tryniecka