Pracownia zajęć kreatywnych

Pracownia zajęć kreatywnych

październik

Na zajęcicach korekcyjno-kompensacyjnych z klasą 5- uczniowie pobudzali swoja kreatywność korzystając z klocków Korbo.

Klasa I i II również odwiedziły salę zajęć kreatywności. Założeniem zajęć było wzbogacenie słownictwa i kształtowanie wyobraźni przestrzennej. Dzieci wykorzystały do zabawy klocki Korbo, z których budowały „Uniwersalny pojazd” spełniający ich marzenia.

Realizując dziewiąte wyzwania CodeWeek, sześciolatki dotarły do pracowni zajęć kreatywnych. W pracowni miały okazję poznać zestawy klocków Korbo. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem budowały własne konstrukcje, a następnie wprawiały je w ruch.

Pomyśl i zbuduj !
Uczniowie klasy V, na lekcji języka polskiego, pracując z lekturą ,,Chłopcy z Placu Broni” tworzyli w grupach makietę Placu Broni wykorzystując do tego klocki Korbo oraz bambino.
Klasa 7 na języku polskim budowała mur z klocków,, Bambino ” do lektury ,,Zemsta”.
Klasa czwarta budowała z klocków Korbo makietę ,,Akademii Ana Kleksa”.
Wszystkie klasy utrwalały swoją wiedzę dotyczącą lektury, jednocześnie rozwijali swoją kreatywność i współpracę w grupie
.

wrzesień

Na zajęciach świetlicowych, godzinach wychowawczych, zajęciach rozwijających kreatywność oraz na lekcji matematyki, uczniowie z naszej szkoły wykorzystywali klocki do pracy nad relacjami oraz budowania współpracy w grupie. Uczniowie mieli wykazać się kreatywnością i oryginalnością w tworzeniu swoich budowli.