Pracownia zajęć kreatywnych

Pracownia zajęć kreatywnych

luty

Dnia 7 lutego 2023r obchodzony był w klasie 3 i VI Dzień Bezpiecznego Internetu. W ramach zajęć kreatywnych orazd godziny wychowawczej uczniowie wykonali lapbooki, z wykorzystaniem zaplecza kreatywnego, które miały na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu uczniów do zasobów internetowych.
Na zjęciach świetlicowych w klasach I-III uczniowie dzięki materiałom kreatywnym stworzyli odbity pejzaż zimy.
Dnia 15 lutego na zajęciach świetlicowych klasy 5 i 6 rywalizowały w budowie zamków. Wykorzystane zostały klocki Korbo z Laboratoriów Przyszłości. Zadaniem grupy z klasy 5 i grupy z klasy 6 było wybudować dowolny zamek. Budową zajęli się wszyscy uczestnicy zajęć i powstały 2 różne i ciekawe zarazem projekty.

styczeń

Pracownia zajęć kreatywnych cieszyła się ogromną popularnością w styczniu. Na zajęciach świetlicowych  klasa VI wykorzystała klocki Korbo. Tym razem uczniowie zdali się na swoją własną pomysłowość i zbudowali wysoką wieżę.Praca wymagała koordynacji działań i zaangażowania wszystkich uczniów. Ponadto. klasa 1 w ramach zajęć kształtujących kreatywność, uczniowie tworzyli pomysłowe budowle i maszyny napędzane przekładniami zębatymi.Natomiast w ramach zajęć rewalidacyjnych uczeń mógł ćwiczyć koordynację, percepcję wzrokowo – słuchową oraz usprawniać myślenie logiczne, przyczynowo-skutkowe składając i testując urządzenie do mieszania barw, konstruując glebogryzarkę i przeprowadzając eksperymenty. Co więcej, uczniowie klasy 3 tworzyli laurki z okazji Dnia Babci i Dziadka.Nauka przez zabawę jest najskuteczniejszym sposobem na zainteresowanie  uczniów.

 

 


grudzień

Uczniowie dzięki zapleczu plastycznemu na zajęciach rozwijajaących kreatywność, zaprojektowali kartki bożonarodzeniowe dla osób samotnych z terenu Gminy Uchanie oraz dla chorych dzieci z hospicjum Santa Galla w Łabuńkach.


listopad

Z okazji Święta Niepodległości uczniowie klasy 6 na zajęciach kształtujących kreatywność, budowali symbole narodowe z wykorzystaniek klocków Korbo. Natomiast uczniowie klasy 8a, malowali symbole narodowe na materiałowych torbach i koszulkach z wykorzysatniem zaplecza plastycznego.

Na zajęciach korekcyjno kompensacyjnych uczniowie konstruowali pompę wodną z wykorzystaniem klocków Gigo. Uczniowie klasy pierwszej natomiast rozwijali swoją kreatywność budując różne budowle z klocków konstrukcyjnych.

W dniu 9 listopada 2022 roku uczniowie klasy 7, powtarzając wiadomości o kątach przyległych i  wierzchołkowych mieli możliwość zastosować je w umiejętnościach, wykorzystując do tego celu klocki konstrukcyjne.

 


październik

Na zajęcicach korekcyjno-kompensacyjnych z klasą 5- uczniowie pobudzali swoja kreatywność korzystając z klocków Korbo.

Klasa I i II również odwiedziły salę zajęć kreatywności. Założeniem zajęć było wzbogacenie słownictwa i kształtowanie wyobraźni przestrzennej. Dzieci wykorzystały do zabawy klocki Korbo, z których budowały „Uniwersalny pojazd” spełniający ich marzenia.

Realizując dziewiąte wyzwania CodeWeek, sześciolatki dotarły do pracowni zajęć kreatywnych. W pracowni miały okazję poznać zestawy klocków Korbo. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem budowały własne konstrukcje, a następnie wprawiały je w ruch.

Pomyśl i zbuduj !
Uczniowie klasy V, na lekcji języka polskiego, pracując z lekturą ,,Chłopcy z Placu Broni” tworzyli w grupach makietę Placu Broni wykorzystując do tego klocki Korbo oraz bambino.
Klasa 7 na języku polskim budowała mur z klocków,, Bambino ” do lektury ,,Zemsta”.
Klasa czwarta budowała z klocków Korbo makietę ,,Akademii Ana Kleksa”.
Wszystkie klasy utrwalały swoją wiedzę dotyczącą lektury, jednocześnie rozwijali swoją kreatywność i współpracę w grupie
.

wrzesień

Na zajęciach świetlicowych, godzinach wychowawczych, zajęciach rozwijających kreatywność oraz na lekcji matematyki, uczniowie z naszej szkoły wykorzystywali klocki do pracy nad relacjami oraz budowania współpracy w grupie. Uczniowie mieli wykazać się kreatywnością i oryginalnością w tworzeniu swoich budowli.