Pracownia zajęć kreatywnych

Pracownia zajęć kreatywnych

marzec

Uczniowie klasy I na zajęciach kreatywności projektowali maszyny i pojazdy.

Dnia 27 marca klasa 6 na zajęciach kształtujących kreatywność wykorzystywała klocki Korbo. Zadanie w tym przedświątecznym czasie polegało na zbudowaniu pisanki. Uczniowie bardzo szybko poradzili sobie z zadaniami a powstały bardzo ciekawe prace.

styczeń

W styczniu klasa 7 na zajęciach rozwiijających kreatywność miała za zadanie wybudować swoje wymarzone miasta, następnie podpisać budynki w nim znajdujące się w języku angielskim. Kolejny etap pracy to stworzenie dialogów w języku angielskim, w których uczniowie pytali jak dojść do wybranego budynku.

 

grudzień

Uczniowie klasy V dnia 6 grudnia pozostając w Mikołajkowym nastroju na zajęciach techniki wykorzystywali pomoce pracowni kreatywnej. Zadanie było świąteczne i każda grupa miała wykonać choinkę z klocków, które otrzymała.

Wszyscy wykonali pomysłowe choinki, chociaż trzeba było wykazać się pomysłowością i kreatywnością.


listopad

Klasa 6 i 8 na zjaęciach kształtujących kreatywność projektowały osiedle marzeń. Dzięki zapleczu sali kreatwności powstały ciekawe i pomysłowe budowle.


wrzesień-październik

Klocki Korbo znalazły uznanie i zainteresowanie u uczniów z klasy 3 Uczniowie budowali najróżniejszej konstrukcje a później wprawiali je w ruch.Zajecia z wykorzystaniem tych klocków są wielowymiarowe ponieważ uruchomiają wyobraźnię,logiczne myślenie,doskonała sprawność manualną oraz uczą współpracy

Budowa z klocków Morf, klocków konstrukcyjnych Klik-klak i klocków Korbo budowli – Zamek

Na zajęciach świetlicowych uczniowie budowali niezwykle maszyny z klocków.

We wrześniu na zajęciach kształtujących kreatywność uczniowie klasy 6 wcielili się w rolę konstruktorów. Zadaniem poszczególnych grup była budowa dowolnego mostu. Prace i pomysły były bardzo ciekawe.

25 września uczniowie klasy II intensywnie pracowali w Laboratorium Przyszłości budując z klocków pojazdy i urządzenia „Plac zabaw” dla kolegów z okazji Dnia Chłopaka.

czerwiec

W ramach zajęć kształtujących kreatywność, uczniowie klasy szóstej wykonywali roboty używając do tego klocków znajdujących się w pracownoi kreatywności. Następnie zorganizowano tor przeszkód, który roboty miały pokonać.


maj

Uczniowie z klasy 4 i 5 na zajęciach kształtujących kreatywność wykorzystali różne klocki do układania kolorowych mandali. Okazało się że z każdych klocków da się ułożyć symetryczne i kolorowe wzory. Zabawa była bardzo inspirująca i wciągająca a przy tym powstały bardzo kreatywne  i pomysłowe prace.

W ramach zajęć wyrównawczych z języka angielskiego, dziękui zapleczu pracwoni kreatywności, uczniowie klasy piatej wykonywali gramatyczne labooki, które pozwoliły utrwalić zdobytą wiedzę.

 


kwiecień

Na zjęciach świetlicowych uczniowie wykorzystywali zasoby pracowni kreatywnej i z okazji Wielkanocy tworzyli zajączki. Ich zadaniem było stworzyć kształt białego zająca na kolorowym tle, wykonanym farbami.Wszystkim udało się stworzyć swoją wyjatkową i niepowtarzalnę pracę..


marzec

Dnia 29 marca na zajęciach świetlicowych w klasie 5 i 6 wykorzystywane były Klocki Korbo, tym razem w zadaniem uczniów było stworzyć dowolne zwierzę wykorzystując klocki i gumki recepturki. Z zadania wywiązała się zarówno klasa 5 jak i 6. Później uczniowie wykonywali różnorodne modele, nie tylko zwierząt wykorzystując swoją wyobraźnię.

Dzieci przedszkolne bawiąc się klockami Korbo rozwijały logiczne myślenie, ćwiczyły motorykę małą, wyobraźnię przestrzenną oraz pracę zespołową. Zabawa klockami dała dzieciom wiele radości.

Na zjęciach świetlicowych uczniowie wykorzystywali zasoby pracowni kreatywnej i z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet tworzyli portret kobiety.

Na zajęciach kreatywnych uczniowie klasy 3 wykonali palmy wielkanocne by przygotować się do zbliżającej się Niedzieli Palmowej.

 

 


luty

Dnia 7 lutego 2023r obchodzony był w klasie 3 i VI Dzień Bezpiecznego Internetu. W ramach zajęć kreatywnych orazd godziny wychowawczej uczniowie wykonali lapbooki, z wykorzystaniem zaplecza kreatywnego, które miały na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu uczniów do zasobów internetowych.
Na zjęciach świetlicowych w klasach I-III uczniowie dzięki materiałom kreatywnym stworzyli odbity pejzaż zimy.
Dnia 15 lutego na zajęciach świetlicowych klasy 5 i 6 rywalizowały w budowie zamków. Wykorzystane zostały klocki Korbo z Laboratoriów Przyszłości. Zadaniem grupy z klasy 5 i grupy z klasy 6 było wybudować dowolny zamek. Budową zajęli się wszyscy uczestnicy zajęć i powstały 2 różne i ciekawe zarazem projekty.

styczeń

Pracownia zajęć kreatywnych cieszyła się ogromną popularnością w styczniu. Na zajęciach świetlicowych  klasa VI wykorzystała klocki Korbo. Tym razem uczniowie zdali się na swoją własną pomysłowość i zbudowali wysoką wieżę.Praca wymagała koordynacji działań i zaangażowania wszystkich uczniów. Ponadto. klasa 1 w ramach zajęć kształtujących kreatywność, uczniowie tworzyli pomysłowe budowle i maszyny napędzane przekładniami zębatymi.Natomiast w ramach zajęć rewalidacyjnych uczeń mógł ćwiczyć koordynację, percepcję wzrokowo – słuchową oraz usprawniać myślenie logiczne, przyczynowo-skutkowe składając i testując urządzenie do mieszania barw, konstruując glebogryzarkę i przeprowadzając eksperymenty. Co więcej, uczniowie klasy 3 tworzyli laurki z okazji Dnia Babci i Dziadka.Nauka przez zabawę jest najskuteczniejszym sposobem na zainteresowanie  uczniów.

 

 


grudzień

Uczniowie dzięki zapleczu plastycznemu na zajęciach rozwijajaących kreatywność, zaprojektowali kartki bożonarodzeniowe dla osób samotnych z terenu Gminy Uchanie oraz dla chorych dzieci z hospicjum Santa Galla w Łabuńkach.


listopad

Z okazji Święta Niepodległości uczniowie klasy 6 na zajęciach kształtujących kreatywność, budowali symbole narodowe z wykorzystaniek klocków Korbo. Natomiast uczniowie klasy 8a, malowali symbole narodowe na materiałowych torbach i koszulkach z wykorzysatniem zaplecza plastycznego.

Na zajęciach korekcyjno kompensacyjnych uczniowie konstruowali pompę wodną z wykorzystaniem klocków Gigo. Uczniowie klasy pierwszej natomiast rozwijali swoją kreatywność budując różne budowle z klocków konstrukcyjnych.

W dniu 9 listopada 2022 roku uczniowie klasy 7, powtarzając wiadomości o kątach przyległych i  wierzchołkowych mieli możliwość zastosować je w umiejętnościach, wykorzystując do tego celu klocki konstrukcyjne.

 


październik

Na zajęcicach korekcyjno-kompensacyjnych z klasą 5- uczniowie pobudzali swoja kreatywność korzystając z klocków Korbo.

Klasa I i II również odwiedziły salę zajęć kreatywności. Założeniem zajęć było wzbogacenie słownictwa i kształtowanie wyobraźni przestrzennej. Dzieci wykorzystały do zabawy klocki Korbo, z których budowały „Uniwersalny pojazd” spełniający ich marzenia.

Realizując dziewiąte wyzwania CodeWeek, sześciolatki dotarły do pracowni zajęć kreatywnych. W pracowni miały okazję poznać zestawy klocków Korbo. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem budowały własne konstrukcje, a następnie wprawiały je w ruch.

Pomyśl i zbuduj !
Uczniowie klasy V, na lekcji języka polskiego, pracując z lekturą ,,Chłopcy z Placu Broni” tworzyli w grupach makietę Placu Broni wykorzystując do tego klocki Korbo oraz bambino.
Klasa 7 na języku polskim budowała mur z klocków,, Bambino ” do lektury ,,Zemsta”.
Klasa czwarta budowała z klocków Korbo makietę ,,Akademii Ana Kleksa”.
Wszystkie klasy utrwalały swoją wiedzę dotyczącą lektury, jednocześnie rozwijali swoją kreatywność i współpracę w grupie
.

wrzesień

Na zajęciach świetlicowych, godzinach wychowawczych, zajęciach rozwijających kreatywność oraz na lekcji matematyki, uczniowie z naszej szkoły wykorzystywali klocki do pracy nad relacjami oraz budowania współpracy w grupie. Uczniowie mieli wykazać się kreatywnością i oryginalnością w tworzeniu swoich budowli.