Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń

Bezpieczna Szkoła

Nasza szkoła w okresie od 15 września 2012 roku do 31 marca 2013 roku uczestniczyła w konkursie Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń. Było to dość trudne przedsięwzięcie, wymagało ono zorganizowania wielu debat młodzieży, konkursów uczniowskich, spotkań ze specjalistami, którzy poruszali ciekawe ale i trudne tematy. Konkurs miał służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów. W maju otrzymaliśmy certyfikat Bezpiecznej Szkoły oraz członkostwo Ogólnopolskiego Klubu Bezpieczne Szkoły. Ideę programu konkursowego wsparło gremium Komitetu Honorowego, w którym znaleźli się przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, Rektorzy wyższych uczelni, Kuratorzy oświaty, Wojewodowie, Prezydenci Miast i Marszałkowie Sejmików. Za zaangażowanie i pomoc w realizacji przedsięwzięcia wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję!

PEDAGOG


Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń