Karta rowerowa

      Możliwość komentowania Karta rowerowa została wyłączona

20 uczniów otrzymało w tym roku kartę rowerową. Najpierw uczniowie przystąpili do egzaminu teoretycznego ze znajomości znaków drogowych, budowy roweru, pierwszej pomocy i przepisów ruchu drogowego. Test odbywał się z wykorzystaniem platformy kartarowerowa.net. Praktyczna jazda odbyła się na boisku szkolnym. Za organizację karty rowerowej odpowiedzialni byli Ewa Zarek i Mariusz Zarek.