233 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3-GO MAJA

      Możliwość komentowania 233 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3-GO MAJA została wyłączona

Uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się 3 maja
2024r. przemarszem spod Urzędu Gminy w Uchaniach i uroczystą Msza Świętą w kościele
parafialnym. We mszy św. uczestniczył Poczet Sztandarowy w składzie: Piotr Chabernal,
Mikołaj Tryniecki, Anna Mech, Patrycja Panas, Amelia Momot i Laura Włodarczyk .
Opiekę nad pocztem sprawowały p. Ewelina Sobowicz i p. Marzena Strycharczuk.
Dnia 6 maja 2024r. w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach
odbył się uroczysty apel upamiętniający to bardzo ważne wydarzenie w dziejach państwa
polskiego. Aby przypomnieć i utrwalić w pamięci ten doniosły fakt z historii Polski
uczniowie przygotowali montaż słowno – muzyczny o patriotycznej wymowie. Apel
rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru (Poczet Sztandarowy reprezentowali: Mikołaj
Tryniecki, Amelia Momot, Patrycja Panas ) oraz odśpiewaniem hymnu państwowego.
Uczniowie recytowali wiersze i śpiewali pieśni. Podczas uroczystości przypomniano definicję
ustawy zasadniczej oraz przybliżono okoliczności ustanowienia konstytucji z 1791 roku.
Podkreślono, że był to drugi tego typu dokument na świecie i pierwszy w Europie.
Zaprezentowano również sylwetki osób, które brały udział w pracach nad tworzeniem
konstytucji i przyczyniły się do jej uchwalenia. Nie zabrakło także odświętnych strojów i
wyeksponowania symboli narodowych.
Apel przygotowali:
– Elżbieta Czerniej – montaż słowno -muzyczny;
– Marzena Strycharczuk ,Ewelina Sobowicz – dekoracje;
– Mariusz Zarek – oprawa muzyczna.

Tekst opracowała Elżbieta Czerniej