Zajęcia promujące krwiodawstwo w naszej szkole

      Możliwość komentowania Zajęcia promujące krwiodawstwo w naszej szkole została wyłączona

W dniach od 08, 04 do 22. 04. 2024 roku w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II
w Uchaniach prowadzone były zajęcia promujące krwiodawstwo i krwiolecznictwo patronowane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie pod hasłem „Twoja krew, moje życie”. Realizację działań rozpoczęto przez wypełnienie ankiety poprzedzającej działania edukacyjne. W celu ukazania rangi oraz roli krwi w ratowaniu życia dzięki krwiodawstwu, uczniów zapoznano ze składnikami krwi i funkcjami poszczególnych jej składników, wyświetlając filmy:
-„ Było sobie życie – krew”,
– „ Krew i jej funkcje”,
a następnie film z pakietu informacyjno- edukacyjnego o krwiodawstwie. W trakcie zajęć edukacyjno – informacyjnych młodzież szkolna przedstawiała, z podziałem na role, komiks „ Jak krew ratuje życie”, rozwiązywała rebus, krzyżówkę. Uczniowie odszukiwali i odgadywali w tabeli nazwy związane z krwiodawstwem, wycinali i sklejali karetkę, rysowali krwinki.
Zajęcia akcji edukacyjnej zakończono, wypełnieniem przez uczniów, ankiety po przeprowadzeniu działań. Dzieci bardzo chętnie brały udział w zajęciach, wykazały duże zainteresowanie i dobrze się bawiły.
Koordynatorem i prowadzącym zajęcia była nauczycielka Anna Głogowska przy współpracy
z panem Mariuszem Zarkiem.

Tekst opracowała Anna Gogowska