Dzień Walki z Depresją

      Możliwość komentowania Dzień Walki z Depresją została wyłączona

        Dnia 23 lutego obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Celem tego dnia jest upowszechnianie wiedzy na temat depresji i zachęcenie chorych do leczenia.
Depresja coraz częściej dotyka dzieci i młodzież. Jak pokazują dane WHO depresja jest obecnie jednym z najbardziej rozpowszechnionych schorzeń w Europie. Szacuje się, że nawet u 20% młodych ludzi przed ukończeniem 18 roku występują zaburzenia depresyjne.
Przyczyny depresji u dzieci i młodzieży wynikają między innymi z trudności w nauce, są związane z brakiem akceptacji przez grupę rówieśniczą i agresją w Internecie.

W związku z tym postanowiłyśmy zwrócić uwagę na ten problem oraz przybliżyć uczniom treści z zakresu zdrowia psychicznego. Obok gabinetu pedagoga szkolnego została przygotowana gazetka informująca o objawach depresji oraz sposobach pomocy choremu na depresję. Klasy 5, 6, 7 i 8 obejrzały film „Znikające dzieci”. Każdy z uczniów otrzymał specjalną ulotkę informacyjną na tematy związane z depresją. Chcemy aby w sytuacjach kryzysowych młodzi ludzie oraz ich rodzice pamiętali, że mogą również liczyć na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne szkolnych specjalistów.
Dostępne są również bezpłatne telefony zaufania dla osób w kryzysie psychicznym:

  • 116 123- od poniedziałku do niedzieli, w godz. 14.00-22.00.

  • 116 111- telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, od poniedziałku do niedzieli 12.00-02.00,

  • 800 702 222- telefon czynny całą dobę,

  • 800 121 212- telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, od poniedziałku-piątku, w godz. 8.15 – 20.00,

  • 22 635 09 54 – telefon zaufania dla osób starszych, czynny w poniedziałki, środy i czwartki, w godz. 17.00 – 20.00.

Marta Tryniecka – pedagog szkolny
Agnieszka Mech – pedagog specjalny