OTWARCIE SALI SPORTOWEJ

      Możliwość komentowania OTWARCIE SALI SPORTOWEJ została wyłączona

W piątek 15 grudnia 2023 r. odbyło się oficjalne otwarcie i oddanie do użytku nowo wybudowanej sali sportowej z bogato wyposażonym zapleczem sportowym.
Uroczystość otwarcia sali uświetniło wielu znamienitych gości: Pan Arkadiusz Bratkowski – Radny Sejmiku Wojewódzkiego, Pan Józef Kuropatwa – Przewodniczący Rady Powiatu Hrubieszowskiego, Pani Agnieszka Pachla – wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie. Swoją obecnością zaszczycili nas także dyrektorzy i przedstawiciele służb mundurowych: Policji, Straży Pożarnej, Banku Spółdzielczego, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, osoby duchowne z miejscowych parafii, dyrektorzy szkół z terenu Gminy Uchanie, Radni Rady Gminy Uchanie wraz z Przewodniczącym, pracownicy Urzędu Gminy. Wśród zacnych gości nie zabrakło też Pana Jana Zderkiewicza, Dariusza Oparowskiego oraz Jacka Kaczorowskiego wykonawców i inspektorów budowy sali. Na wypełnionej sali zgromadzili się  wszyscy uczniowie, rodzice oraz mieszkańcy Uchań.
 Na wstępie głos zabrał Pan Leszek Czerwonka – Wójt Gminy Uchanie, przedstawiając
w swoim wystąpieniu rys historyczny budowy, źródła jej finansowania oraz krótką charakterystykę obiektu.
Kolejną część spotkania stanowiły przemówienia wielu zacnych gości, którzy gratulując wspaniałej, na miarę XXI wieku inwestycji, wypowiedzieli wiele ciepłych słów pod adresem organizatorów oraz życzenia dalszej owocnej współpracy i dalszych tak trafnych inwestycji w gminie.
Punktem kulminacyjnym uroczystości było uroczyste przecięcie wstęgi oraz poświęcenie nowej sali przez ks. Dariusza Bajwoluka oraz ks. Karola Stolarczyka i oficjalne oddanie do użytku Sali Gimnastycznej.
Kontynuując uroczystość zaprezentowano bogatą, dynamicznie przebiegającą część artystyczną w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II
w Uchaniach, na którą złożyły się występy taneczne, pokazy sportowe, popisy wokalne wyjaśniające genezę powstania niektórych dyscyplin sportowych. Młodzi artyści wzbudzili niekłamany zachwyt zaproszonych gości. Otrzymali głośne brawa i kosz słodyczy ufundowany przez Radę Rodziców.