Bezpieczna Droga do Szkoły

      Możliwość komentowania Bezpieczna Droga do Szkoły została wyłączona

W ramach działań profilaktycznych pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły” w dniu 2 października 2023 r.  odbyło się spotkanie edukacyjno – profilaktyczne dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz  uczniów klas I – III z policjantami z Posterunku Policji w Trzeszczanach.
Celem prelekcji było przypomnienie  zasad bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. Policjanci rozmawiali z dziećmi o podstawowych zasadach bezpieczeństwa  w ruchu drogowym oraz radzili jak unikać niebezpieczeństw, na które narażeni są pokonując codzienną drogę do szkoły i domu. Zwrócili oni też uwagę na obowiązek używania elementów odblaskowych oraz przypomnieli o zasadach w przypadku, gdy ucznia zaczepi nieznajomy. Podczas spotkania poruszono również zasady bezpieczeństwa w sieci.  Na zakończenie prelekcji uczniowie zadawali funkcjonariuszom pytania dotyczące bezpieczeństwa oraz dzielili się swoimi spostrzeżeniami.
Akcja „Bezpieczna Droga do Szkoły” jest adresowana zarówno do dzieci, jak i do wszystkich dorosłych, w szczególności do rodziców i nauczycieli, na których ciąży obowiązek edukacyjny.
Takie spotkania odbywają się co roku i przynoszą dobre efekty.
Serdecznie dziękujemy za spotkanie.

Marta Tryniecka – pedagog szkolna