Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,, Polak ma essę !”

      Możliwość komentowania Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,, Polak ma essę !” została wyłączona

Głównym założeniem projektu jest utrwalenie zdobytej wiedzy oraz nabywanie nowych
umiejętności poprzez zabawę i integrację uczniów, tworzenie przez nauczycieli warunków
do twórczej aktywności dzieci w procesie zabawy, pomoc w rozwijaniu naturalnej
kreatywności dzieci a także nauki poprzez zabawę , dodatkowo doskonalenie umiejętności
swobodnej wypowiedzi, w tym naturalnego wyrażania uczuć.
Projekt będzie realizowany od 2 października 2023 roku do 31 maja 2024 roku. Realizatorami
projektu są pani Dorota Siekierda w klasie IV i pani Ewelina Sobowicz w klasie V.