Karta rowerowa

      Możliwość komentowania Karta rowerowa została wyłączona

25 uczniów w tym roku szkolnym otrzyma kartę rowerową. Każdego czekał najpierw egzamin teoretyczny, który odbył się z wykorzystaniem platformy KARTAROWEROWA OnLINE. Test obejmował 20 pytań ze znajomości przepisów ogólnych, znaków drogowych, zasad pierwszeństwa przejazdu oraz obsługi roweru i pierwszej pomocy. Egzamin praktyczny odbył się na boisku szkolnym. Za przeprowadzenie egzaminu odpowiedzialni byli Ewa Zarek i Mariusz Zarek.