42 Mały Konkurs Recytatorski

      Możliwość komentowania 42 Mały Konkurs Recytatorski została wyłączona

Dnia 22 maja 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Uchaniach odbyły się gminne eliminacje do 42 Małego Konkursu Recytatorskiego. Do konkursu przystąpiło 39 uczestników w tym 24 uczniów z naszej szkoły.
Prezentacje uczestników oceniała Komisja Konkursowa w składzie:
– Przewodnicząca – Pani Honorata Stopa – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Uchaniach;
– Pani Marzena Strycharczuk – pracownik biblioteki ze Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana
Pawła II w Uchaniach;
– Pani Marzena Brodaczewska – nauczyciel bibliotekarz ze Szkoły Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Teratynie.
Recytacja oceniana była w następujących kryteriach: wybór i dobór repertuaru, dostosowanie
tekstu do możliwości wykonawczych i interpretacyjnych recytatora, interpretacja utworu,
kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny.

W poszczególnych kategoriach wiekowych nasi uczniowie zajęli następujące miejsca:
Uczniowie klasy I-III
II miejsce – ALEKSANDRA JONAK – kl. II
Wyróżnienie – FAUSTYNA HAJDUK – kl.I
Uczniowie kl. IV-VI
I miejsce – LAURA WŁODARCZYK – kl.IV
II miejsce – NATALIA PUCZKOWSKA – kl.VI
Uczniowie klasy VII-VIII
II miejsce – ANITA ROSIŃSKA – kl.VIII
III miejsce – ROZALIA SZUMIŁO – kl.VIII
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy podziękowania i
słodki poczęstunek za udział w Konkursie.
Do eliminacji powiatowych z naszej szkoły zakwalifikowała się: LAURA WŁODARCZYK
Eliminacje powiatowe odbyły się 30 maja b.r. w Hrubieszowskim Domu Kultury, w których
nasza laureatka Laura Włodarczyk zdobyła dyplom za udział.

Tekst opracowała Ewelina Sobowicz