AKCJA CHARYTATYWNA

      Możliwość komentowania AKCJA CHARYTATYWNA została wyłączona

„Człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu człowiekowi”.
                                                                           Jan Paweł II
Akcje charytatywne przeprowadzone w naszej szkole odgrywają ważną rolę, bowiem uczą dzieci wrażliwości na potrzeby innych, rozwijają uczucie empatii, kształtują również pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących. Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie uczestniczą w takich działaniach.

Jedna z takich akcji odbyła się  w naszej szkole w dniach 1-2 marca, polegała ona na  rozprowadzeniu materiałów reklamowych. Środki uzyskane ze sprzedaży (500zł) przeznaczono na funkcjonowanie Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach Pierwszych. W akcję zaangażowali się wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu.

 Pamiętajmy, że warto pomagać.

Opiekun SKW – Marta Tryniecka