Zmisiowane zajęcia

      Możliwość komentowania Zmisiowane zajęcia została wyłączona

       W ramach projektu ,,Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” sześciolatki zrealizowały IV moduł „Zmisiowane zajęcia” – Dzień bez zabawek. Podczas tego dnia przedszkolaki odkrywały swoje twórcze możliwości, rozwijały wyobraźnię, uczyły się samodzielności i współpracy.
Dzieciom dzień się tak spodobał, że chciały go kontynuować jeszcze przez kilka dni.

Tekst opracowała: Danuta Łotysz