Nowości książkowe w naszej bibliotece

      Możliwość komentowania Nowości książkowe w naszej bibliotece została wyłączona

     W ramach  „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3, dotyczącego rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, otrzymaliśmy środki finansowe. Książki do szkoły podstawowej zakupiono na sumę 5 625,00 zł, dofinansowanie wyniosło 4 500,00 zł, natomiast wkład własny organu prowadzącego 1 125,00 zł.
Do oddziału przedszkolnego na kwotę 
1 875,00 zł. Kwota dofinansowania wyniosła 1 500,00 zł,  a wkład własny 375,00 zł. Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 362 książek, w tym są lektury zgodne z podstawą programową. Poza zakupem książek, jako szkoła otrzymująca dofinansowanie zostaliśmy zobligowani do realizacji działań promujących czytelnictwo. 

Tekst opracowała Marzena Strycharczuk