Pasowanie na ucznia klasy pierwszej 2022

      Możliwość komentowania Pasowanie na ucznia klasy pierwszej 2022 została wyłączona

W dniu 26 października 2022r. do grona uczniów naszej szkoły przyjętych zostało 16 uczniów klasy I, których wychowawcą jest Pani Teresa Szokało.
Pani Jesień i Leśne Skrzaty sprawdziły gotowość dzieci do rozpoczęcia nauki. Wszystkie wykazały się znajomością zasad dobrego i bezpiecznego zachowywania się w szkole i poza nią. Pokazały, że potrafią liczyć, znają litery, są sprawne fizycznie, posiadają wiedzę o naszej Ojczyźnie i patronie szkoły. Wykazały się umiejętnościami artystycznymi: pięknie recytowały wiersze, śpiewały piosenki, a nawet zatańczyły walca. Pani Dyrektor Marzena Zarek – Wrzyszcz stwierdziła, że dzieci pozytywnie zdały egzamin i mogą teraz przystąpić do aktu ślubowania i pasowania na uczniów naszej szkoły.
Doniosłość uroczystości dodała obecność gości: Wójta Gminy Uchanie Pana Leszka Czerwonki, Dyrektora Banku Spółdzielczego o/Uchanie Pana Sławomira Pawelca, Zastępcy Rady Rodziców Pani Lucyny Momot, od których pierwszaki otrzymały miłe upominki. W uroczystości brali udział także uczniowie klas 0 – III, nauczyciele oraz rodzice, którzy słodkim poczęstunkiem miło podsumowali wydarzenie. Piękną dekorację wykonały Pani Katarzyna Blicharz, Pani Justyna Hajduk, Pani Beata Serafin.

Tekst opracowała Teresa Szokało