Dzień Bezpiecznego Internetu 2022

      Możliwość komentowania Dzień Bezpiecznego Internetu 2022 została wyłączona

Styczeń już w pełni, zatem ogłaszamy przygotowania do szkolnych obchodów DBI 2022. Kampania ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.

 Dzień Bezpiecznego Internetu 2022 obchodzić będziemy 8 lutego

 Zapraszamy wszystkich uczniów kl. IV-VIII naszej szkoły do udziału w następujących konkursach:

Konkurs na projekt graficzny (plakat) zawierający hasło „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!” i promujący bezpieczne zachowania w Internecie.

Konkurs na przygotowanie i zaprezentowanie prezentacji multimedialnej o tematyce związanej z hasłem . /Trzy najlepsze prace zostaną wykorzystane w celach edukacyjnych z wychowawcą w każdej klasie i opublikowane na stronie internetowej szkoły/.

Konkurs na przygotowanie komiksu. Komiks musi zawierać hasło „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

Konkurs na napisanie wiersza związanego z propagowaniem bezpiecznych zachowań w sieci.

Konkurs na nakręcenie filmu krótkometrażowego związanego z bezpieczeństwem w sieci i zawierającego hasło „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!” /film powinien trwać od 2 do 7 minut/

Konkurs wiedzy o Internecie.

Klasy I-III

Konkurs plastyczny lub forma przestrzenna „Wirus komputerowy

CELE KONKURSU:

Popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem korzystania z portali internetowych oraz tworzeniem przyjaznej sieci online.

Podkreślenie potencjału Internetu do wykorzystania w edukacji, kontaktach z rówieśnikami oraz jako forma twórczej rozrywki.

Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym.

Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.

WARUNKI KONKURSU:

Praca wykonana samodzielnie lub w zespołach 2-osobowych w oparciu o m.in. treści zamieszczone na DBI i inne wskazane na tym portalu /w przypadku filmu zespół może składać się do 6 osób/

Format projektu graficznego (plakatu) A1 wykonany dowolną techniką . „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

Prezentacja multimedialna promująca hasło bezpieczeństwo w Internecie (maksymalnie 10 slajdów).

Na wszystkich pracach musi znajdować się logo DBI oraz tegoroczne hasło: „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.

Prace będą oceniane w kategoriach konkursowych tj. projekt graficzny (plakat), prezentacja multimedialna, komiks, film krótkometrażowy.

Praca musi zawierać wizytówkę autora/autorów tj. imię, nazwisko, klasa (na odwrocie pracy lub w prezentacji).

Dla wszystkich uczestników przewidziane są oceny z poszczególnych przedmiotów (informatyka, j.polski, plastyka), dyplomy, a dla autorów najlepszych prac przewidziane są dodatkowo nagrody rzeczowe.

Prace konkursowe należy złożyć osobiście u pedagoga szkolnego , na adres mailowy:martat@szkolauchanie.pl lub w bibliotece szkolnej u p. Marzeny Strycharczuk

Termin składania prac: do 7 lutego 2022 r..

 KRYTERIA OCENY PRAC:

Zgodność z tematem.

Estetyka wykonania.

Pomysłowość.

Przy wykonywaniu prac konkursowych zachęcamy Was do odwiedzenia stron internetowych: dbi.pl, saferinternet.pl, dzieckowsieci.pl, sieciaki.pl, na których znajdziecie wiele przydatnych informacji i wskazówek dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu.

ORGANIZATORZY
Marta Tryniecka- pedagog szkolny
Marzena Strycharczuk- bibliotekarz