Konsultacje „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”

      Możliwość komentowania Konsultacje „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia” została wyłączona

W ramach konsultacji ,,Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia” przeprowadzono spotkanie       z przedstawicielami szkół z województwa lubelskiego. Naszą szkołę reprezentowała przewodnicząca samorządu uczniowskiego- Martyna Hajduk kl 8.                                                Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem – Wojewody Lubelskiego pana Lecha Sprawki, następnie głos zabrali Minister Piotr Mazurek, Karol Jędruszek – przedstawiciel Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty i pan Piotr Wasilewski.                       Następnie uczestnicy spotkania udali się do wybranych grup, ze względu na wybrany przez siebie temat. Dyskusje prowadzono w ramach konsultacji, podzielone były na siedem obszarów tematycznych; „edukacja i szkolnictwo wyższe”, „rynek pracy i przedsiębiorczość”, „społeczeństwo obywatelskie i kultura”, „polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa”, „zdrowie i sport” oraz „ekologia i klimat” oraz „Polska w Unii Europejskiej”.

Nasza przedstawicielka wybrała temat: „ekologia i klimat”.

Uczestnicy dyskusji podawali przykładowe problemy związane z środowiskiem. Następnie została stworzona ankieta z tymi zagrożeniami, w której każdy uczestnik oddawał swój głos na najlepsze według niego propozycje. Problemy wytypowane przez nasza szkołę to, to że ludzie nie pamiętają o prawidłowej segregacji śmieci i oraz o zagrożeniu poprzez wycinanie drzew. 

Kolejny etap to było podanie rozwiązań problemów ekologicznych. Nasza przedstawicielka zaproponowała wykorzystanie butelek wielokrotnego użytku oraz ubrań z recyklingu,        a także stosowanie zasady 3R. Ponadto zasugerowała stworzenie przez ministerstwo ciekawych gier multimedialnych, filmów i materiałów do wykorzystania na lekcjach.            Ta część również zakończyła się ankietą.                                                                                                     Wyniki ankiet z całej Polski zostaną przedstawione na stronie gov.

                                                                                             Opracowanie: Martyna Hajduk