Kinga laureatką konkursu historycznego

      Możliwość komentowania Kinga laureatką konkursu historycznego została wyłączona

W dniu 11.06.2021 roku w Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. mjr. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu odbyło się uroczyste podsumowanie XII edycji konkursu historycznego pn. ,,Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”, współorganizowanego we współpracy z Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Nasz uczennica Kinga Rosińska zajęła zaszczytne III miejsce. Opiekunem Kingi był nauczyciel historii pan Romuald Nowak.

Patronatów honorowych wydarzeniu udzielili: Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej – Jego Ekscelencja ks. bp dr Marian Rojek oraz Lubelski Kurator Oświaty – Pani Teresa Misiuk.

Do konkursu przystąpiło łącznie 17 uczestników reprezentujących 12 szkół z terenu działalności ŚZŻAK Okręg Zamość (powiat zamojski, tomaszowski, hrubieszowski, biłgorajski, krasnostawski i lubaczowski).

Nagrody rzeczowe i dyplomy wręczali: Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Poseł Sławomir Zawiślak, Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość por. Andrzej Jaroszyński, członek ŚZŻAK O/Z Kombatant – kpt. Józef Łaba, Pzewodniczący komisji Pan Bogdan Leszczuk oraz Pani Dorota Kurzyńska – wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie Oddział Zamiejscowy w Zamościu.

Nagrody rzeczowe dla laureatów i upominki ufundował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. Ponadto każdy z uczestników, jak również opiekunowie, dyrekcja szkół, członkowie komisji konkursowej otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz wydawnictwa książkowe ŚZŻAK O/Z.

Tekst i zdjęcia: https://akzamosc.pl/2021/06/14/uroczyste-podsumowanie-xii-edycji-konkursu-historycznego-pn-historia-mojej-malej-ojczyzny-wspomnienia-o-zolnierzach-szp-zwz-ak-inspektoratu-zamosc-oraz-ich-powojenne-losy/