Spotkanie z pszczelarzem

      Możliwość komentowania Spotkanie z pszczelarzem została wyłączona

W maju naszą szkołę odwiedził pan Andrzej Suwała, pszczelarz z Białopola, który jest właścicielem gospodarstwa pasiecznego,, Pszczelnik”. W spotkaniu z pszczelarzem wzięły udział dzieci z grup przedszkolnych oraz uczniowie klas I-III.

Na spotkaniu w grupach przedszkolnych pan Andrzej zapoznał dzieci z budową pszczół, ich życiem oraz znaczeniem dla środowiska naturalnego. Przedszkolaki miały możliwość zobaczenia pszczół w specjalnym ulu. Poznały strój oraz podstawowe narzędzia pracy pszczelarza.

Dzieci z klas I-III uczestniczyły w warsztacie ,,Miodobranie”. Uczniowie dowiedzieli się, jak nektar trafia do ula i w jaki sposób pszczoły przerabiają go na miód. Pan pszczelarz zaprezentował sprzęt, który używany jest w procesie miodobrania. Największy zachwyt u dzieci wywołała możliwość samodzielnej obsługi wirówki do miodu.

Na zakończenie spotkania dzieci zdały egzamin z wiedzy o pszczołach i miodobrania, a nagrodą były upominki: w grupach przedszkolnych nabierak do miodu, w klasach I-III słoiczek świeżego miodu. Wszyscy mieli też możliwość degustacji miodu.

Tekst opracowała Danuta Łotysz