„Bezpiecznie na wsi mamy od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

      Możliwość komentowania „Bezpiecznie na wsi mamy od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” została wyłączona

Znamy już wyniki XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie

 na wsi mamy od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” na etapie regionalnym, zorganizowanego przez KRUS Placówkę Terenową w Hrubieszowie.

W konkursie wzięło udział 107 uczniów z 13 szkół podstawowych. 

Z naszej szkoły laureatami zostali:

       I miejsce –  Milena Jaroszyńska z klasy I – opiekun Jolanta Otachel

      III miejsce –  Anna Mech z klasy III – opiekun Beata Serafin

Udział również wzięli: Amelia Wawryszczuk – kl. III, Patryk Wróblewski – kl. II, 

Laura Włodarczyk – kl. II, Agata Załuska – kl. 0, Wiktoria Mech –  kl. VIIa, 

Martyna Hajduk – kl. VIIb, Wiktoria Markiewicz – kl. VIIa. 

 

 Laureaci jak i pozostali uczestnicy zostali uhonorowani dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. 

 

     Celem tego konkursu było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

      Przy ocenie prac konkursowych komisja wzięła pod uwagę:

  • zgodność z tematyką, jej trafne przedstawienie, oryginalność, 
  • pomysłowość w zobrazowaniu tematu oraz walory estetyczne pracy.

Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konkursu.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!
Dziękujemy sponsorom nagród!