Certyfikat udziału w programie „Szkoła Myślenia Pozytywnego- Komunikacja bez przemocy i Mediacje”

      Możliwość komentowania Certyfikat udziału w programie „Szkoła Myślenia Pozytywnego- Komunikacja bez przemocy i Mediacje” została wyłączona

W roku szkolnym 2020/2021 nasz placówka przystąpiła do projektu „NVC w szkole, czyli Komunikacja bez przemocy i Mediacje” i otrzymała pamiątkowy Certyfikat.

 Dokument ten potwierdza, że szkoła aktywnie uczestniczy w działaniach, mających na celu poprawę dobrostanu i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Program „Szkoła Myślenia Pozytywnego”, jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Narodowego Programu Zdrowia i odpowiada na potrzeby współczesnego, rozwijającego się społeczeństwa, w którym niezmiernie istotne staje się wspieranie zdrowia psychicznego oraz kompetencji emocjonalno-społecznych młodego pokolenia.

 W ramach programu dyrektor, nauczyciele i rodzice mieli możliwość wzięcia udziału w szkoleniach z zakresu „Komunikacji bez przemocy NVC”, które odbyły się na platformie edukacyjnej on-line, w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

Marta Tryniecka – pedagog szkolny