Szczepienia nauczycieli

      Możliwość komentowania Szczepienia nauczycieli została wyłączona

W najbliższym czasie rozpocznie się szczepienie nauczycieli przeciw Covid-19. W pierwszej grupie zaszczepieni będą:

– nauczyciele  wychowania  przedszkolnego,

– osoby zatrudnione na stanowisku pomocy nauczyciela,

– osoby zatrudnione na stanowisku pomoce wychowawcy,

– nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic),

– nauczyciele szkół i placówek specjalnych,

– nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu (również tych nie będących pracownikami szkół),

– pracownicy pedagogicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych,

– kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek.

Tutaj prezentacja z konferencji