Akcja dokarmiania zwierząt

      Możliwość komentowania Akcja dokarmiania zwierząt została wyłączona

Podczas ferii harcerze z 9 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. M. Konopnickiej w Uchaniach wzięli udział w dokarmianiu zwierząt. Przywiezione siano, buraki i  marchewki zanieśliśmy do znajdujących się w głębi lasu paśników. Po drodze napotkaliśmy na tropy leśnych zwierząt, które próbowaliśmy rozpoznać. Po raz kolejny do lasu udaliśmy się 23 stycznia we współpracy z Kołem Łowieckim Basior z Jarosławca. Myśliwy z naszego koła Kolega Krzysztof Puczkowski podjął się zadania spotkania z nami i omówienia tematu dlaczego ludzie powinni pomagać zwierzętom przetrwać zimę oraz na czym polegają zadania myśliwego. Spotkanie to było wspaniałą lekcją przyrody.

Tekst opracowała Elżbieta Szumiło