Nauczanie zdalne

      Możliwość komentowania Nauczanie zdalne została wyłączona

Szanowni  Rodzice i Opiekunowie,

Drodzy Uczniowie!

Decyzją rządu klasy IV-VIII przechodzą od poniedziałku 26 października na pracę zdalną. Lekcje odbywać się będą zgodnie z dotychczasowym planem lekcji (w czasie rzeczywistym od godziny 8.00).

Zobowiązuję rodziców, którzy jeszcze nie logowali się na e-dziennik o niezwłoczne dopełnienie obowiązku. ( w razie problemów należy skontaktować się z wychowawcą)

Kształcenie na odległość odbywać się będzie przy wykorzystaniu:  usługi G Suite dla Szkół i Uczelni (Classroom , Google Meet) w czasie rzeczywistym  oraz dziennika elektronicznego Vulcan według planu lekcji dla danej klasy. 

Uczniowie w celu uczestnictwa w lekcji logują się na swoje konta do Classroom za pomocą indywidualnych loginów i haseł, które otrzymali w szkole. 

Część zajęć będzie prowadzona online za pośrednictwem platformy Google Meet (30 min.), pozostałe w formie zdalnej jako prace do wykonania przez uczniów według wskazówek nauczyciela wykorzystując podręczniki, ćwiczenia lub inne  udostępnione materiały.

Obecność uczniów będzie sprawdzana na podstawie uczestnictwa w lekcji online, odebrania wiadomości lub zadań umieszczonych na e-dzienniku lub Classroom.

Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedyczne, rewalidacyjne odbywać się będą zdalnie. W razie problemów prosze o kontakt z wychowawcą za pośrednictwem e-dziennika.

Klasy I-III , grupa 0, Punkt Przedszkolny uczy się stacjonarnie według planu lekcji. 

Świetlica szkolna dla dzieci pracuje zgodnie z planem.

Pozostałe informacje zostaną przekazane w najbliższym czasie za pośrednictwem e-dziennika.

Mam nadzieję, że wspólnie podołamy trudom zdalnej edukacji. Niezbędnym warunkiem jest, oczywiście, udział i zaangażowanie uczniów, wspieranych także przez rodziców. Bardzo proszę o traktowanie tych lekcji, tak jakbyśmy normalnie chodzili do szkoły – sprawdzamy frekwencję, nie spóźniamy się, odrabiamy zadania, odpowiadamy, piszemy sprawdziany, jesteśmy aktywni.

Proszę sprawdzać komunikaty i zarządzenia, pozostawać w kontakcie ze szkołą w ustalonych z wychowawcami i nauczycielami formach, zwracać się do nas z wątpliwościami czy problemami – jesteśmy do dyspozycji. 

W trakcie nauki zdalnej będzie istniała możliwość korzystania z biblioteki szkolnej, a także z porad pedagoga szkolnego. Niestety, ze względu na panujące obecnie przepisy musimy wprowadzić istotne ograniczenia. 

                                                                                                      Z wyrazami szacunku 

                                                                                           Dyrektor Marzena Zarek-Wrzyszcz