Europejski Dzień Języków Obcych

      Możliwość komentowania Europejski Dzień Języków Obcych została wyłączona

26 września obchodzony jest Europejski Dzień Języków Obcych . Dzień ten został ustanowiony przez Radę Europy z siedzibą w Strasburgu w 2001 roku na zakończenie zorganizowanego przez Radę Europy, Unię Europejską oraz UNESCO Europejskiego Roku Języków. Jego celem jest zachęcanie Europejczyków do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej.

W ramach obchodów tego dnia nauczycielki języków obcych z naszej szkoły przygotowały dla uczniów klas 4-8 konkursy językowe. Konkurs z języka rosyjskiego przygotowany przez p. A.

Jaroszyńską sprawdzał wiedzę uczniów ze znajomości gramatyki języka rosyjskiego i kultury Rosji. Nauczycielki języka angielskiego p. J. Hajduk i p. E. Sobowicz przygotowały konkurs ze znajomości słownictwa pod hasłem „English Word Master”.

Laureatkami konkursu z języka rosyjskiego zostały:

Miejsce I – Anna Kwiecińska i Oliwia Kawka

Miejsce III – Kinga Rosińska

Laureatkami konkursu „English Word Master” zostały:

Miejsce I- Martyna Hajduk, klasa VIIb

Miejsce II- Kornelia Kubina, klasa IV

Miejsce III- Anna Kwiecińska, klasa VIII

Wszyscy laureaci konkursów otrzymali z rąk Pani dyrektor Marzeny Zarek-Wrzyszcz pamiątkowe dyplomy, a od swoich nauczycielek języków cząstkowe oceny celujące.

Laureatom i uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, a wszystkich uczniów naszej szkoły zachęcamy do systematycznej nauki języków.