WYNIKI VII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNO – JĘZYKOWEGO „My Picture Dictionary”

      Możliwość komentowania WYNIKI VII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNO – JĘZYKOWEGO „My Picture Dictionary” została wyłączona

Dnia 16 czerwca 2020 roku komisja w składzie:

  • Przewodnicząca: Anna Goszczyńska- nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Teratynie.
  • Członek: Małgorzata Olszewska- nauczyciel języka angielskiego Szkole Podstawowej w Wojsławicach Kolonii  dokonała oceny nadesłanych prac.

Przy wyborze laureatów jury brało pod uwagę następujące kryteria: poprawność zapisu słów (w klasach IV-VI i zdań, VII-VII transkrypcji fonetycznej), odpowiednia liczba słów, zgodność słów z wybranym tematem, w klasach IV – VIII porządek alfabetyczny, ilustracja zgodna ze słowem, wkład pracy, kreatywność oraz ogólne wrażenie artystyczne.

Ze względu na  sytuację epidemiologiczną wręczenie nagród w chwili obecnej nie może odbyć się na terenie szkoły, o terminie i formie  będziemy informowali w terminie późniejszym.

Wielkie gratulacje dla wygranych i wyróżnionych !!!

PROTOKÓŁ 2020