Jesteśmy wdzięczni, dziękujemy :)

      Możliwość komentowania Jesteśmy wdzięczni, dziękujemy :) została wyłączona

26 maja 2020 r. Szkoła Podstawowa w Uchaniach otrzymała od organu prowadzącego 15 kolejnych laptopów. Środki na zakup laptopów, staraniem Wójta Gminy Uchanie Pana Leszka Czerwonki oraz Sekretarza Gminy Pana Szymona Patkowskiego pozyskano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 dotyczącego realizacji projektu „ZDALNA SZKOŁA +”.

Wcześniej szkoła otrzymała już 10 laptopów pozyskanych w ramach pierwszej edycji projektu „Zdalna Szkoła”.

Otrzymane urządzenia wypożyczono najbardziej potrzebującym uczniom, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z rodzin wielodzietnych oraz uczniów klasy ósmej.

Sprzęt jest wykorzystywany do realizacji podstawy programowej w formie nauki zdalnej. Po zakończeniu projektu komputery będą wykorzystywane przez szkołę do wspomagania bieżącej pracy.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA