Nagrody rozdane

      Możliwość komentowania Nagrody rozdane została wyłączona

Dnia 17 grudnia uczniowie otrzymali nagrody za udział w dwóch konkursach: „Krew ratuje życie” zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Uchaniach. Pani Zofia Dragan wręczyła nagrody następującym uczniom:

Kategoria I

Patryk Wróblewski
Oliwia Popek
Amelia Wawryszczuk
wyróżnienie: Kacper Popek

Kategoria II

Wiktoria Markiewicz
Milena Kocieł
wyróżnienie: Eliza Guluk i Rozalia Szumiło

Kategoria III

wyróżnienie: Anna Kwiecińska

„Zapobiegajmy pożarom” – strażacy Tomasz Wrzyszcz i Marcin Stopa wręczyli nagrody za gminne eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego. W drugiej grupie wiekowej:

I miejsce – Jakub Kurier
II miejsce – Anna Mech
wyróżnienia: Patrycja Rosińska i Patryk Wróblewski

W trzeciej grupie wiekowej:

I miejsce – Eliza Guluk
II miejsce – Martyna Hajduk
Do eliminacji powiatowych zakwalifikowali się: Jakub Kurier, Anna Mech, Eliza Guluk i Martyna Hajduk.

Uczniowie otrzymali również nagrody i dyplomy w konkursach recytatorskim oraz historycznym.