Klasa 8

Klasa 8

Plan lekcji obowiązujący od 25.03.2020r. dla nauki zdalnej.

Prosimy uczniów aby w godzinach zamieszczonych w planie sprawdzali, czy pojawiły się nowe tematy z poszczególnych przedmiotów.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.30 – 9.15

9.25 – 10.10

10.20- 11.05

11.25- 12.10

12.20- 13.05

13.15 – 14.00

14.10 – 14.55

Historia

Matematyka

Język polski

Język rosyjski

WOS

Biologia

EDB

Język polski

Fizyka

Geografia

Język angielski

Chemia

W-F

WDŻ

Matematyka

Język rosyjski

Chemia

Język polski

Język angielski

W-F

 

Matematyka

Fizyka

Historia

Język polski

Język angielski

W-F

 

WOS

Religia

Matematyka

Informatyka

Język polski

W-F

 

Kontakt z wychowawcą – mariuszz@szkolauchanie.pl


religia
język polski
język angielski
język rosyjski
wiedza o społeczeństwie
historia
geografia
biologia
chemia
fizyka
matematyka
informatyka
wychowanie fizyczne
edukacja dla bezpieczeństwa