Klasa 6b

Klasa 6b

Plan lekcji obowiązujący od 25.03.2020r. dla nauki zdalnej.

Prosimy uczniów aby w godzinach zamieszczonych w planie sprawdzali, czy pojawiły się nowe tematy z poszczególnych przedmiotów.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.30 – 9.15

9.25 – 10.10

10.20 – 11.05

11.25 – 12.10

12.20 – 13.05

13.15 – 14.00

Plastyka

W-F

Matematyka

Język polski

Historia

 

Język angielski

W-F

Matematyka

Język polski

WDŻ

 

Język angielski

Matematyka

Język polski

W-F

Muzyka

Technika

Historia

Informatyka

Matematyka

W-F

Język polski

 

Geografia

Język angielski

Język polski

Biologia

Religia

 


religia
język polski
język angielski
muzyka
plastyka
historia
geografia
biologia
matematyka
informatyka
technika
wychowanie fizyczne